Публичная оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нижченаведений текст є Договором між інтернет-магазином https:ecosad.com.ua, надалі "Продавець", і користувачем послуг інтернет-магазину, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа підприємець), надалі «Покупець».

1.2. Цей Договір визначає умови покупки саджанців, надалі «Товар», Покупцем через інтернет-магазин Продавця.

1.3. Договір є публічним згідно зі ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України та є еквівалентом "усної угоди", та має належну юридичну силу.

1.4. У відповідності зі ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов цього договору-оферти, що підтверджує укладення Договору на запропонованих умовах, є факт здійснення Покупцем оплати вартості замовленого на сайті інтернет-магазину (або в інший спосіб) товару.

1.5. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

"Інтернет-магазин" - сайт Продавця, створений для укладення Договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу, після ознайомлення Покупцем із запропонованим Товаром Продавця на фотознімках дистанційним способом.

"Продавець" - організація, незалежно від її організаційно-правової форми, та/або фізична особа-підприємець, який здійснює продаж товару.

"Товар" - продукція, пропонована до продажу і розміщена на сайті https:ecosad.com.ua.

"Покупець" - фізична та/або юридична особа, яка здійснює замовлення на сайті  https:ecosad.com.ua.

"Одержувач" - фізична та/або юридична особа, визначена Покупцем, яка повинна отримати замовлений Товар.

"Акцепт" - повне і беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

"Замовлення" - окремі позиції з асортиментного переліку товару, зазначені Покупцем при оформленні заявки на сайті.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Продавець здійснює продаж Товару згідно з чинним прейскурантом, опублікованим на сайті https:ecosad.com.ua, а Покупець оплачує та приймає Товар відповідно до умов цього Договору.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.

3.1. Формування замовлення.

3.1.1. Замовлення приймаються через сайт https:ecosad.com.ua  в робочий час Продавця.

3.1.2. Вартість замовлення товару не включає доставку до Одержувача.

3.1.3. Вартість  доставки здійснюється по тарифам вибраної продавцем транспортної компанії, та оплачується при отримані замовлення.

3.1.4. При оформленні замовлення Покупець повинен максимально точно вказати дані Одержувача.

4.ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ.

4.1. Оплата замовлення означає згоду Покупця на укладення цього Договору з Продавцем.

4.2.. Покупець оплачує вартість замовлення за Договором шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Датою оплати вважається день надходження грошових коштів на рахунок Продавця.

4.3. Ціни на будь-які позиції Товару, зазначені на сайтіhttps://ecosad.com.uа , є чинними на момент здійснення замовлення.

4.4. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення до того моменту, поки він не оплачений.

4.5.Послуги платіжних систем, терміналів Покупець оплачує додатково.

5. ЦІНА ТОВАРУ.

5.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.

5.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

5.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

5.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

5.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

5.6. Вартість доставки Товару Покупець сплачує при отриманні замовлення згідно тарифів транспортної компанії яку замовив покупець при оформлені заявки.

6. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЕВІ.

6.1. Способи, порядок і терміни доставки товарів вказані на сайті в розділі «Доставка і оплата». Порядок і умови доставки замовленого товару Покупець погоджує з менеджером інтернет-магазину в момент оформлення покупки.

6.2. Самовивіз товару:

6.2.1. Після формування заявки покупець може розрахуватися і отримати свій товар за адресою:  с.
Костянтинівка
, вул. Шевченка,55 завчасно попередевши про дату та час приїзду за замовленням.

6.3. Замовлення вважається виконаним у момент його передачі Одержувачу/Покупцю та/або його довіреним особам.                                                                                                                                                          6.4. Угода між Продавцем і Покупцем діє з моменту його укладення до моменту вручення замовлення Одержувачеві/Покупцеві або його довіреним особам.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН.

7.1. Акцепт Оферти Покупцем є підтвердженням укладення Договору за умовами Оферти.

7.2. Договір набирає чинності з моменту створення замовлення Покупцем і є чинним до моменту виконання Продавцем зобов'язань за цим Договором.

7.3. Продавець має право вносити зміни в текст цього Договору на свій розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупця. Актуальна (чинна) редакція Договору завжди доступна на сайті.

7.4. Покупець погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти тягне за собою внесення цих змін в укладений вже чинний Договір між Покупцем і Продавцем; зміни в Договорі набирають чинності з такими змінами в Оферті.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

8.1. Продавець гарантує збереження таємниці інформації, що її Покупець вказує при реєстрації або при оформленні замовлення.

8.2. Продавець гарантує, що персональні дані не будуть використані в корисливих цілях, на сторонніх ресурсах або для поширення спаму.

8.3. При оформленні замовлення Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних, що зберігаються в базі Продавця виключно для ідентифікації Покупця/Одержувача при повторних замовленнях і для коректного їх виконання. При відмові Покупцем Продавець не зможе відповідним чином провести замовлення.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Продавець несе всі ризики, пов'язані з втратою або пошкодженням товару до моменту його передачі Покупцеві.

8.2. Одержувач або той, хто прийняв товар в момент відсутності Одержувача, несе всі ризики, пов'язані з втратою або пошкодженням товару з моменту його приймання.

8.3. Замовник має право відмовитися від товару в будь-який час до його передачі, а після передачі товару - в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

8.4. Замовник має право перевіряти свій товар під час отримання в пуктах прийому-видачі транспортних компаній обраних покупцем. 

8.5. Після отримання замовлення претензії до їх кількості, комплектності та стану товару не приймаються.

8.5.1 Товар не підлягає поверненню обо обміну, якщо покупець отримав замовлення та не повідомив  продавця про виявленні пошкодження протягом трьох днів з моменту отримання                           замовлення.

8.6. Продавець вправі передавати свої права та обов'язки щодо виконання замовлень третім особам, не звільняючись від відповідальності.

8.7. Продавець не несе відповідальність за неналежне використання або зберігання товарів Покупцем, що були замовлені на сайті https:ecosad.com.ua

8.8. Наведені на сайті Інтернет-магазину характеристики товарів носять виключно інформаційний характер і не є «публічною офертою» Зовнішній вигляд товару, розмір, можуть незначно відрізнятися від представлених на фотографії (світло, спалах і т.п.). У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей, характеристик та виду Товару, перед оформленням Замовлення, покупець повинен звернутися до Продавця.

8.9. Відповідальність Сторін в інших випадках визначається відповідно до законодавства України.

8.9.1 Сторони погоджуються, що будь-які спірні ситуації, вирішення яких не вдалося досягти шляхом переговорів, вирішуються відповідно до чинного українського законодавства.